Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-01-22

Sammanträde 2019-01-22

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Samordning kring ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen

6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg beträffande protokoll fört vid inspektion vid Rågsveds stödboende 2018-10-30

Övriga beslutsärenden

7 Hemtjänst till vuxna med minderåriga barn - råder likställighet i stadsdelarna? Granskning av Skärholmen, Älvsjö och Östermalm stadsdelsnämnder

8 Vuxna i missbruk - tillämpningen av LVM Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och Socialtjänstlagen - SoL Kvartal 3, 2018

10 Rapport om stödboende för socialpsykiatrins målgrupp - innehåll och förutsättningar

12 Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare Uppföljning av verksamheten under perioden 2018-05-01 till och med 2018-10-31.

13 Fördelning av projektmedel till Peer support - kvalificerat kamratstöd inom socialpsykiatrin

15 Fullmakt för förvaltningschef

Dnr: 1.2.1-10/2019

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

16 Överklagan av Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2018-12-12 angående statlig ersättning för asylsökande ensamkommande barn

17 a) Anmälan av protokolljustering b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation d) Inkomna handlingar e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg beträffande protokoll fört vid inspektion vid Rågsveds stödboende 2018-10-30

§7 Hemtjänst till vuxna med minderåriga barn - råder likställighet i stadsdelarna? Granskning av Skärholmen, Älvsjö och Östermalm stadsdelsnämnder

§8 Vuxna i missbruk - tillämpningen av LVM Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och Socialtjänstlagen - SoL Kvartal 3, 2018

§10 Rapport om stödboende för socialpsykiatrins målgrupp - innehåll och förutsättningar

§12 Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare Uppföljning av verksamheten under perioden 2018-05-01 till och med 2018-10-31.

§13 Fördelning av projektmedel till Peer support - kvalificerat kamratstöd inom socialpsykiatrin

§15 Fullmakt för förvaltningschef

§16 Överklagan av Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2018-12-12 angående statlig ersättning för asylsökande ensamkommande barn

§17 a) Anmälan av protokolljustering b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation d) Inkomna handlingar e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll