Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-03-23

Sammanträde 2021-03-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen Munkforsplan 33, 8 tr, lokal SKEPPET

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) - svar till kommunstyrelsen KS 2021/66

6 Motion av Anna Rantala Bonnier (Fi) om långsiktigt boende och skolgång för utsatta EU-medborgare - svar till kommunstyrelsen KS 2019/1521

7 Motion av Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (Fi) om skydd till anhöriga- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1135

8 Motion av Peter Wallmark (SD) om att utreda inrättandet av kategoriboenden med husdjursprofil -svar till kommunstyrelsen KS 2020/1124

9 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (SD) om att utreda kostnaderna för stadens tolkar - svar till kommunstyrelsen KS 2020/1121

10 Betänkandet Informationsöverföring inom vård- och omsorg (SOU 2021:4) svar till kommunstyrelsen KS 2021/132

Övriga beslutsärenden

11 Månadsrapport för februari 2021

12 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2020

15 Redovisning av lex Sarah 2020

16 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS verksamheter, årsrapport 2020

19 Flytt av vissa verksamheter inom socialförvaltningen

20 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-03-17
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-03-18
(utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottets sammanträde
2021-02-16, i pärm vid sammanträdet
D. Protokoll från Tlllståndsutskottet 2021-02-10, i pärm vid sammanträdet
E. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser
F. Inkomna skrivelser
G. Beslut - tillsyn av stödboendet Citylägenheterna.
Dnr 1.6.1-721/2020

Sekretess

22 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av - Avhopparverksamhet med syfte att ge stöd till personer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer eller grupperingar.

Dnr 2.11.2-643/2020 (omedelbar justering)