Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Tilia Stockholm

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tilia
Dnr 8.1.1-215/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Trygga rum - tillsammans för bostadslösa barnfamiljer i Stockholm

Dnr 8.1.1-216/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från insamlingsstiftelsen Choice (år2) Dnr 8.1.1-218/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Samtalsmottagningen i Stockholm

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Storasyster Dnr 8.1.1-212/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Verksamheten "Vi vill bidra"

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Riksföreningen JAG-Jämlikhet, Assistans, Gemenskap Dnr 8.1.1-201/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Projektet "Genomgångslägenheter"

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Terrafem
Dnr 8.1.1-219/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Anmälan av delegationsbeslut

§1 Fastställande av dagordning

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 Tilia Stockholm Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tilia Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tilia Dnr 8.1.1­215/2019

§6 Trygga rum ­ tillsammans för bostadslösa barnfamijer i Stockholm Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Hela människan i Stockholms län Dnr 8.1.1-216/2019

§7 Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Insamlingsstiftelsen Choice (år 2) Dnr 8.1.1-218/2019

§8 Samtalsmottagningen i Stockholm Ansökam om tidsbegränsat bidrag från föreningen Storasyster Dnr 8.1.1­212/2019

§9 Verksamheten "Vi vill bidra" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Riksföreningen JAG-Jämlikhet, Assistans, Gemenskap Dnr 8.1.1­201/2019

§10 Projektet "Genomgångsbostäder" Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Terrafem Dnr 8.1.1­219/2019

§11 Anmälan av delegationsbeslut