Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 18 juni 2014. Protokollet från sammanträdet den 22 maj 2014 justerades den 27 maj 2014.

2 Remiss om serveringstillstånd på Madame Maigret, Finspångsgatan 54, Spånga

Dnr 288-2014-1.5.2. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag som svar på remissen om serveringstillstånd för restaurangen Madame Maigret, Finspångsgatan 54, Spånga.

3 Nominering av Centrala Tensta förskolor och Enheten för verksamhetsutveckling till Stockholms stads kvalitetutmärkelse 2014

Dnr 174-2014-1.1.
Förslag till beslut

1. Förvaltningen nominerar Centrala Tensta förskolor till Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2014.
2. Förvaltningen nominerar Enheten för verksamhetsutveckling till Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2014.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Revisionskontorets årsrapport 2013

Dnr 248-2014-1.2.1. Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar yttrande i enlighet med tjänsteutlåtandet.

5 Tillsättande av PUL-ombud Spånga-Tensta

Dnr 354-2014-1.1. Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnden godkänner att Ida Malmborg, tf kanslichef blir stadsdelens PUL-ombud.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Entledigande av ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds sociala delegation

Dnr 366-2014-1.2.5
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden entledigar Derya Uzel (MP) från sitt uppdrag som ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

7 Svar på skrivelse om att bekämpa äldres otrygghet

Dnr 255-2014-7. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

8 Anmälan av Stockholms stads förskoleundersökning 2014

Dnr 351-2014-1.6. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger förskoleundersökningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 317-2014-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att Fairtrade-diplomera stadsdelen.

11 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 338-2014-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att låta arbetslösa ungdomar rusta upp lokal vid Bromstensvägen, hjärtstartare på Tensta Servicehus och trafikbulor på Tenstavägen.

12 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 340-2014-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om säker strålmiljö i skolan.

13 Anmälan av riktlinjer för samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mellan stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Järva Psykiatri AB och Habilitering & Hälsa, VO Stockholm. Reviderat 2014-02-03

Dnr 356-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger de reviderade riktlinjerna till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2014

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Information, kurser och konferenser

16 Nämndens och förvaltningens frågor

17 Fyllnadsval av ledamot till sociala delegationen

Dnr 377-2014-1.2.5
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden utser Awad Hersi (MP) till ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation från och med den 6 juni 2014 till och med den 31 december 2014.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av BRÅ protokoll 2014

Dnr 43-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från 28 april 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 2014

Dnr 25-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från 24 april 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av Rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

Dnr 26-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 28 april 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Månadsrapport maj

Dnr 357-2014-1.2.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för maj till handlingarna. 3 FÖREDRAGNINGSLISTA SID 4 (4) SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND FÖREDRAGNINGSLISTA 12 JUNI 2014 Box 4066, Tfn: 08-508 03 000 E-post: spanga-tensta@stockholm.se Besöksadress: Fagerstagatan 15
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (176 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Remiss om serveringstillstånd på Madame Maigret, Finspångsgatan 54, Spånga

§3 Nominering av Centrala Tensta förskolor och Enheten för verksamhetsutveckling till Stockholms stads kvalitetutmärkelse 2014

§5 Tillsättande av PUL-ombud Spånga-Tensta

§6 Entledigande av ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds sociala delegation

§8 Anmälan av Stockholms stads förskoleundersökning 2014

§13 Anmälan av riktlinjer för samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mellan stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Järva Psykiatri AB och Habilitering & Hälsa, VO Stockholm. Reviderat 2014-02-03

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2014

§15 Information, kurser och konferenser

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

§17 Fyllnadsval av ledamot till sociala delegationen

§18 Anmälan av BRÅ protokoll 2014

§19 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 2014

§20 Anmälan av Rådets för funktionshindersfrågor protokoll