Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2014-03-17

Sammanträde 2014-03-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg - Sjöviksskolan (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1)

6 Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1)

8 Bolagisering av stadens renhållningsverksamhet - överföring av verksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten-koncernen. Genomförandebeslut (Utskickat)

10 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

12 Nyproduktion av bostäder, Familjebostäder (Utskickat per post SEKRETESS)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§5 Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg - Sjöviksskolan­

§10 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20140317.pdf (228 kb)

§12 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom kv. Kabelverket 2 och 7 i Älvsjö