Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2014 (utsänt)

6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

7 Prövning av intresseanmälan beträffande bostadsrättsförvärv (utsänt)

9 Förvärv av Instrumentet 5 (utsänt) DELVIS SEKRETESS

10 Alternativa upplåtelseformer - ägarlägenheter mm (utsänt)

12 Kompletterande ägardirektiv avseende Standardiserade arbetssätt mm (utsänt)

13 Förslag till sammanträdestider 2014 (utsänt)

§2 Utseende av justeringsmän

§4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2014

§6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§7 Prövning av intresseanmälan beträffande bostadsrättsförvärv

§9 Förvärv av Instrumentet 5 (Bilaga 1 Sekretess)

§12 Kompletterande ägardirektiv avseende Standardiserade arbetssätt mm

§13 Förslag till sammanträdestider 2014