Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2011-09-27

Sammanträde 2011-09-27

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, lokal Virvelvind vån 5

2 Utseende av protokolljusterare

4 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2012

7 Rapport om deltagande vid mässan Eco Asia 2011, Hong Kong

8 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang (FINA/ARENA Swimming World Cup den 15-16 oktober 2011)

9 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Ice den 9 april 2012)

10 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang (Royal Palace Sprint den 14 mars 2012)

11 Yttrande över Svenska Fäktförbundets ansökan om stöd till evenemang (Challenge Bernadotte den 12-13 maj 2012)

12 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang (Skateboard World Cup Vert/Action Games I september 2012)

Anmälningsärenden

14 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

15 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

16 Rapport från Stockholm Visitors Board

17 Rapport från Stockholm Business Region Development