Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2015-12-01

Sammanträde 2015-12-01

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal. plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

5 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

6 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

7 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

9 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2016

10 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang (Royal Palace Sprint 2016)

11 Yttrande över Lagardère Sports ansökan om stöd till evenemang (Nordea Masters 2016)

12 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang (Globen Galan 2016)

15 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

16 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

17 Anmälan avsägelse Funktionshinderrådet

18 Rapport över genomförda förändringar i organisationen för genomförande av Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm

19 Rapport från Stockholm Visitors Board

* Eurovision Song Contest 2016

20 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

§7 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

§9 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2016

§10 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang (Royal Palace Sprint 2016)

§11 Yttrande över Lagardère Sports ansökan om stöd till evenemang (Nordea Masters 2016)

§12 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang (Globen Galan 2016)

§15 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§16 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§18 Rapport över genomförda förändringar i organisationen för genomförande av Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm

§19 Rapport från Stockholm Visitors Board

§20 Rapport från Stockholm Business Region Development