Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal. plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

4 Wadih Elachkar från Start Up Stockholm är inbjuden och berättar om Business Trucks

6 Svar på skrivelse av Birgitta Rydell (L) m.fl.

7 CSR-strategi (Corporate Social Responsibility)

Anmälningsärenden

8 Rapport om 5 städer

10 Anmälan redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

11 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

13 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Wadih El-Achkar från Start Up Stockholm är inbjuden och berättar om Business Trucks

§6 Svar på skrivelse av Birgitta Rydell (L) m.fl.

§7 CSR-strategi (Corporate Social Responsibility)

§8 Rapport om 5 städer

§10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§11 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

§12 Rapport från Visit Stockholm

§13 Rapport från Invest Stockholm