Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2018-03-06

Sammanträde 2018-03-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionskontoret och Ernst & Young

Beslutsärenden

5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2017 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2017

6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2017 för Stockholm Business Region AB

8 Redovisning av 2017 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

9 Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (Intrum Stockholm Open 2018)

Anmälningsärenden

10 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

13 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen samt Ernst & Young

§6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2017 för Stockholm Business Region

§8 Redovisning av 2017 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

§9 Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (Intrum Stockholm Open 2018)

§11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§13 Muntlig rapport från Invest Stockholm