Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Utfallsrapport tertial 1 2018 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

6 Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten för koncernen Stockholm Business Region.

7 Utseende av styrelsens sekreterare

8 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

9 Dataskyddsförordningen GDPR

10 Yttrande över Handbolls-EM 2020 ABs ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

12 Tillförordnad VD för Stockholm Business Region

Anmälningsärenden

14 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

15 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

16 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

17 Muntlig rapport från Visit Stockholm

18 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Utfallsrapport tertial 1 2018 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region SBR 1.2.2-113/2018

§6 Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten för koncernen Stockholm Business Region SBR 1.1.1-103/2018

§7 Utseende av styrelsens sekreterare SBR 1.1.3-46/2018

§8 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region SBR 1.1.3-45/2018

§9 Dataskyddsförordningen (GDPR) SBR 1.2.3-119/2018

§10 Yttrande över Handbolls-EM 2020 ABs ansökan om stöd till evenemang (EM i handboll för herrar) SBR 4.3-90:10/2018

§11 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang (EuroPride 2018) SBR 4.3-117:10/2018

§12 Tillförordnad VD för Stockholm Business Region SBR 2.1.2-123/2018

§15 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.1.1-112:10/2017

§16 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd SBR 1.1.2-86:10/2018

§17 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§18 Muntlig rapport från Invest Stockholm