Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2013-01-31

Sammanträde 2013-01-31

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen
Bilagor till föredragningslista
anmälningsärenden januari2013.pdf (213 kb)

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Remiss angående fartbegränsning mm i Fursusundsleden pga erosionskador orsakade av fartyg, Österåkers kommun (utsänd)

8 Remiss av "Motion om promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen" (utsänd)

9 Utökad ventilationsanläggning i Magasin 3; Investeringsbeslut (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande 2012 års intäkter och resultat (föredragande Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig redovisning Bo På Båt (föredragande Henrik Cars)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 11 mars 2013 kl 9.00
b. Styrelsekonferens den 14-15 mars 2013 (lunch - lunch)

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

§7 Remiss angående fartbegränsning mm i Fursusundsleden p.g.a. erosionskador orsakade av fartyg, Österåkers kommun

§8 Remiss av "Motion om promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen"

§9 Utökad ventilationsanläggning i Magasin 3; Investeringsbeslut