Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2019-11-06

Sammanträde 2019-11-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnsgatan 21-23

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Pollare i Stadsgårdshamnen Stockholms hamn; investeringsbeslut (utsänd)

6 Kajarbeten vid Viking Line östra i Stadsgårdshamnen; investeringsbeslut (utsänd)

7 Kajarbeten vid Viking Line västra i Stadsgårdshamnen; investeringsbeslut (utsänd)

8 Uppställningsyta i Stockholm Norvik hamn; investeringsbeslut (utsänd)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

10 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

11 Övriga frågor

a) Nästa möte: tisdagen den 10 december 2019 kl. 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.