Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2022-06-16

Sammanträde 2022-06-16

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 5 maj 2022

6 Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2021

13 Projekt 410151 Söderholmen - Reviderat inriktningsbeslut

14 Projekt 410467 Nya långsamfilter Norsborg SFV-V - Reviderat inriktningsbeslut

15 Projekt 410797 Tillkommande stationer för PLC-projektet, etapp 3 - Genomförandebeslut

16 Projekt 410746 SFV-V Råvattenpumpar Östra Norsborg - Genomförandebeslut

17 Projekt 410255 Nytt Maskinförråd-Entreprenadbyggnad Lovö - Reviderat genomförandebeslut

18 Projekt 410047 Brandstegen - Reviderat genomförandebeslut

19 Projekt 410054 Timotejen - Reviderat genomförandebeslut

20 Projekt Blixtljuset 18 m.fl. - Reviderat genomförandebeslut

21 Projekt 302150 Hagastaden Huvudprojekt - Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden

22 Anmälan av miljörapporter 2021 för avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager