Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-03-19

Sammanträde 2020-03-19

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ny sekreterare i styrelsen

6 Lägesrapport nyproduktion

7 Svar på skrivelse ang. Begäran om redogörelse för värderingar av fastigheter aktuella för ombildning i god tid innan ärendena kommer upp i styrelsen

8 Svar på skrivelse ang. Samlat grepp om utvecklingen av Tensta Centrum

9 Svar på skrivelse ang. Värna det offentliga rummet i Vällingby Centrum – se till att gator och torg blir allmän plats istället för kvartersmark

10 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

§1:B Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ny sekreterare i styrelsen

§5 Finansiell rapport februari 2020

§6 Lägesrapport nyproduktion

§7 Svar på skrivelse angående Begäran om redogörelse för värderingarna av fastigheter aktuella för ombildning i god tid innan ombildningsärendena kommer upp i respektive styrelse

§8 Svar på skrivelse angående Samlat grepp om utvecklingen av Tensta Centrum

§9 Svar på skrivelse angående Värna det offentliga rummet i Vällingby Centrum - se till att gator och torg blir allmän plats istället för kvartersmark

§10 Inkomna skrivelser, anmälan