Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2020 (Adm)

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut.(Tp)

8 Trygghetsskapande belysning 2021-2025. Genomförandebeslut (Inf)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

9 Lånecyklar. Ny upphandling utan villkorad reklamfinansiering. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

10 Motion att bebygga och utveckla Katarinavägens södra sida. Motion från Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk mångfald. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

Tilläggsärenden

12 Försök gällande framkomlighetsåtgärder för stomlinje 4 på del av Hornsgatan respektive del av Odengatan. Genomförandebeslut (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2020

§7 Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut

§8 Trygghetsskapande belysning 2021-2025. Genomförandebeslut

§9 Lånecyklar. Ny upphandling utan villkorad reklamfinansiering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Bebygga och utveckla Katarinavägens södra sida. Motion från Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk mångfald. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Försök gällande framkomlighetsåtgärder för stomlinje 4 på del av Hornsgatan respektive del av Odengatan. Genomförandebeslut