Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-11-09

Sammanträde 2023-11-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2023

Investeringsärenden

7 Norrtullsgatan, breddning av gångbana och trädåtgärder. Genomförandebeslut. Handlingar i ärendet är belagda med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

8 Torgbildning vid Liljevalchs konsthall samt del av Falkenbergsgatan. Slutredovisning

9 Strandpromenad i Bromma, Grönare Stockholm. Slutredovisning

Övriga beslutsärenden

10 Skyfallshantering - vad görs och borde göras? Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Sara Svanström (L), Markus Berensson m.fl. (C)

11 Stötta Stockholms krogliv. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Markus Berensson m.fl. (C) och Anton Roos (KD)

12 Levande torg gör en levande stad. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

13 Boendeparkering och fler parkeringsplatser i Norra Djurgårdsstaden. Svar på skrivelse från Anders Lindman och Robert Westerlund (SD)

Tilläggsärenden

14 Cykel norra Götgatan. Genomförandebeslut

15 Ramavtal för vägmärken, vägräcken, portaler, stadens flaggning och gatujour 2024. Upphandling

16 Sveavägen bilfri helgtid. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

17 Sammanträdestider 2024 för trafiknämnden

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2023

§7 Norrtullsgatan, breddning av gångbana och trädåtgärder. Genomförandebeslut

§8 Torgbildning vid Liljevalchs konsthall samt del av Falkenbergsgatan. Slutredovisning

§9 Strandpromenad i Bromma, Grönare Stockholm. Slutredovisning

§10 Skyfallshantering – vad görs och borde göras? Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Sara Svanström (L), Markus Berensson m.fl. (C)

§11 Stötta Stockholms krogliv. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Markus Berensson m.fl. (C) och Anton Roos (KD)

§12 Levande torg gör en levande stad. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

§13 Boendeparkering och fler parkeringsplatser i Norra Djurgårdsstaden. Svar på skrivelse från Anders Lindman och Robert Westerlund (SD)

§14 Cykel norra Götgatan. Genomförandebeslut

§15 Ramavtal för vägmärken, vägräcken, portaler, stadens flaggning och gatujour 2024. Upphandling

§16 Sveavägen bilfri helgtid. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§17 Sammanträdestider 2024 för trafiknämnden