Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rålambshovsskolan, Gjörwellsgatan 13, Aulan (ingång från skolgården)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2014-06-03

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Stadsrevisionens årsrapport 2013 utbildningsnämnden

7 Strategi för kompetensförsörjning av lärare

10 Inhyrningsmedgivande för lokal i fastigheten Instrumentet 2, Jakobsdalsvägen 17, Hägersten

11 Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

13 Anmälningar till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014

Dnr 2.5.3-5430/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ändring av datum för nedläggningen av Farsta gymnasium

16 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av busstransporter för enstaka turer med chaufför

Dnr 1.6.1-37/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Skolmaten

Svar på remis från kommunstyrelsen
Dnr 1.6.1-73/2014
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (133 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 22 maj 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 3 juni 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§10 Inhyrningsmedgivande för lokal i fastigheten Instrumentet 2, Jakobsdalsvägen 17, Hägersten

§11 Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

§13 Anmälningar till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014

§14 Ändring av datum för nedläggningen av Farsta gymnasium

§16 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av busstransporter för enstaka turer med chaufför