Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-03-17

Sammanträde 2022-03-17

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 mars 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 9 mars 2022

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport februari 2022

6 Ny- och ombyggnation av Stora Sköndal

7 Sandåkraskolan - verksamhetsanpassningar vid paviljongavveckling

8 Strukturbidrag till gymnasieskolans specialpedagogiska verksamhet från och med höstterminen 2022

Dnr: 1.3.2-1238/2022

(omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Centraliserade prov i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolan

Dnr: 1.6.1-9504/2021

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1469
(omedelbar justering)

11 Stockholms stads Framkomlighetsstrategi

12 Vikten av att hantera risken för smittspridning

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport februari 2022

§8 Strukturbidrag till gymnasieskolans specialpedagogiska verksamhet från och med höstterminen 2022