Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-02-18

Sammanträde 2016-02-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta beslut/information från Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas.

Bilagor
Fördelning av extra flyktingmedel.pdf

2 Årsbokslut

Dnr 2016/GAN 0038 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Årsbokslut 2015 redovisas.

Bilagor
Ekonomisk rapport jan- dec 2015 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.xlsx

3 Verksamhetsberättelse

Dnr 2016/GAN 0039

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelsen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden fastställs.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamhetsberättelse för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, se bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse GAN 2015.docx

4 Läsårsdata 2016/2017

Dnr 2016/GAN 0034 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Besluta läsårsdata enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen föreslår läsårsdata för läsåret 2016/2017:
För höstterminen 2016 gäller,
- läsårsstart 22 augusti
- terminsslut 22 december
- höstlov vecka 44 (31 oktober - 4 november)

För vårterminen 2017 gäller,
- terminsstart 9 januari
- läsårsslut 8 juni
- sportlov vecka 9 (27 februari- 3 mars)
- påsklov vecka 15 (10 april - 13 april)
- lovdag 26 maj
- lovdag 5 juni
Förslaget är lika med det förslag som antagits av Barn- och utbildningsnämnden den 10 juni 2015.
Eleverna i årskurs 3 på Tyresö gymnasium tar studenten den 3 juni.

5 Enhetsplaner

Dnr 2016/GAN 0040 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetsplaner för 2016 redovisas.

Bilagor
Enhetsplan arbetscentrum.pdf
Enhetsplan Tyresö gymnasium.pdf
Enhetsplan vuxenutbildningen.pdf

6 Redovisning av pågående ärenden för nämnden

Dnr 2016/GAN 0041 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Information om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell relevant information:
Evakueringsboendet
Arbetslöshetsstatistik
Kultur- och kunskapscenter
Antagningssiffror

Bilagor
Arbetslösheten 2016-2013.pdf

8 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden inga fall av kränkande behandling att rapportera.

9 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta statsbidrag samt redovisade statsbidrag, se bilagor.

Bilagor
Ekonomisk redovisning statsbidrag sfi 2015.xlsx
Utveckla sfi 2016.xlsx

10 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden redovisas för nämnden.

Bilagor
Uppföljning av Barn- och elevombudets beslut om kränkande behandling vid Tyresö gymnasium beslut 411 2015 7532.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 32-2015-928.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 320-2015-7206.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 32-2015-1003.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 32-2015-844.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 32-2015-927.pdf
Skolverkets beslut gällande rätt till bidrag till skola på gymnasienivå 36-2015-1084.pdf

§1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta beslut/information från Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas.

Bilagor
Fördelning av extra flyktingmedel.pdf

§2 Årsbokslut

Dnr 2016/GAN 0038 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Årsbokslut 2015 redovisas.

Yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Ekonomisk rapport jan- dec 2015 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

§3 Verksamhetsberättelse

Dnr 2016/GAN 0039

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelsen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden fastställs.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamhetsberättelse för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, se bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse GAN 2015.pdf

§4 Läsårsdata 2016/2017

Dnr 2016/GAN 0034 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Besluta läsårsdata enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen föreslår läsårsdata för läsåret 2016/2017:
För höstterminen 2016 gäller,
- läsårsstart 22 augusti
- terminsslut 22 december
- höstlov vecka 44 (31 oktober - 4 november)

För vårterminen 2017 gäller,
- terminsstart 9 januari
- läsårsslut 8 juni
- sportlov vecka 9 (27 februari- 3 mars)
- påsklov vecka 15 (10 april - 13 april)
- lovdag 26 maj
- lovdag 5 juni

Förslaget är lika med det förslag som antagits av Barn- och utbildningsnämnden den 10 juni 2015.

Eleverna i årskurs 3 på Tyresö gymnasium tar studenten den 3 juni.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160218.pdf (154 kb)

§5 Enhetsplaner

Dnr 2016/GAN 0040 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetsplaner för 2016 redovisas.

Bilagor
Enhetsplan Tyresö gymnasium.pdf
Enhetsplan vuxenutbildningen.pdf
Enhetsplan arbetscentrum.pdf

§6 Redovisning av pågående ärenden för nämnden

Dnr 2016/GAN 0041 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Information om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2016.pdf

§7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell relevant information:
- Sökbilden för Tyresö gymnasium
- Arbetslöshetsstatistik
- Kultur- och kunskapscenter

Bilagor
Arbetslösheten 2016-2013.pdf

§8 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har även en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Handlingar gällande kränkande behandling lämnades vid sammanträdet

Bilagor
Redovisning kränkande behandling februari.pdf

§9 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta statsbidrag samt redovisade statsbidrag, se bilagor.

Bilagor
Ekonomisk redovisning statsbidrag sfi 2015.xlsx
Utveckla sfi 2016.xlsx

§10 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden redovisas för nämnden.

Bilagor
Uppföljning av Barn- och elevombudets beslut om kränkande behandling vid Tyresö gymnasium beslut 411 2015 7532.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola  32-2015-928.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 320-2015-7206.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 32-2015-1003.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 32-2015-844.pdf
Skolverkets beslut gällande ansökan om huvudman för gymnasieskola 32-2015-927.pdf
Skolverkets beslut gällande rätt till bidrag till skola på gymnasienivå 36-2015-1084.pdf
laglighetsprövning beslut flyktingar GAN (2).pdf