Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-09-11

Sammanträde 2013-09-11

Datum
Klockan
Plats

1 Remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 (Södertörnsgemensamt yttrande)

2 Markanvisningsavtal, Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto) *

3 Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto), beslut om antagande

4 Bostäder vid Maria Sofias väg, beslut om planuppdrag

5 Gestaltningsprogram för Nyfors

6 Detaljplan Nyfors, beslut om granskning

7 Gatukostnader Nyfors, beslut om granskning

8 Delårsbokslut per augusti 2013 *

9 Rapport angående naturinventering för området föreslaget för tennisbanor intill Rackethallen i Petterboda

10 Viltvård, beslut om nya jägare

11 Utredningsuppdrag, anläggande av gångbana längs Långsjövägen

12 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för juni, juli och augusti månad 2013

14 Pågående och kommande upphandlingar

15 Information och meddelanden

§116 Gestaltningsprogram för Nyfors

§118 Gatukostnader Nyfors, beslut om granskning

§120 Rapport angående naturinventering för området föreslaget för tennisbanor intill Rackethallen i Petterboda

§121 Viltvård, beslut om nya jägare

§123 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för juni, juli och augusti månad 2013

§124 Rapport pågående projekt

§125 Pågående och kommande upphandlingar

§126 Information och meddelanden