Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-06-09

Sammanträde 2015-06-09

Datum
Klockan
10:00
Plats

2 Möja-Långvik 10:1

Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av två komplementbyggnader

3 Ingarö-Evlinge 1:42

4 Möja-Långvik 1:28

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en brygga

5 Djurö 4:279

Ansökan om strandskyddsdispens för renovering och tillbyggnad av befintlig brygga

9 Alsvik 1:98

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppförande av båthus

10 Hemmestatorp 1:2

Yttrande till MMD

Anmälan om kross- och sorteringsverksamhet Förlängning

11 Fjällsvik 3:62

Yttrande till MMD

Klagomål gällande olovliga åtgärder inom strandskyddat område

12 Eknö 1:363

Yttrande till MMÖD

Klagomål angående pågående byggnation

15 Avdelningen informerar

- Helikopterverksamheten i Mölnvik
- Omorganisation av Bygg- och miljöavdelningen
- Toatömning