Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-09-01

Sammanträde 2015-09-01

Datum
Klockan
10:00
Plats

1 Betsede 1:54

Ansökan om bygglov för uppförande av flera bostadshus (4 st parhus)

4 Betsede 1:53

Sanktionsavgift för att utan bygglov eller startbesked uppfört källarvåning

5 Gustavsberg 2:2

Ansökan för tillbyggnad- och ombyggnad av Kvarnbersgsskolan

6 Södersunda 1:60

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 3 enbostadshus

7 Norrsunda 1:98

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga med stenkista

8 Norrnäs 1:117

Ansökan om strandskyddsdispens för en ny huvudbyggnad

9 Ösby 1:65

10 Stavsnäs 1:363

Angående anteckning i fastighetsregistret

11 Ösby 1:231

12 Alsvik 1:98

14 Lådna 3:126

21 Avdelningen informerar

- Redovisning av inventeringsarbetet på nämnden
- Förändring på avdelningen, tre enheter istället för två, rekryteringar / personal
- Gustavsberg 1 :52 – sanktionsavgift överklagad, LST har inhiberat nämndens
beslut
- Svartsö 8:1 – JO kritiserar nämnden – för att inte ha besvarat skrivelsen
skyndsamt samt att meddelande om kungörelse inte skickats till alla angränsande
fastighetsägare
- Betsede 1:136 – LST avslår överklagandet
- Malma 59:3 – Värmdö kommun - återvinningsstation
- Gustavsberg 1:482, Glasera, Ikano - flerbostadshus