Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-10-13

Sammanträde 2015-10-13

Datum
Klockan
10:00
Plats

1 Gustavsberg 2:1

Ansökan bygglov för mobiltorn samt teknikbod

2 Skälsmara 7:1

Ansökan om bygglov för uppförande av telemast och tre teknikbodar

3 Djurö 4:239

Ansökan om bygglov för transformatorstation

5 Grinda 1:28

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppförande av bryggdäck, badtunna samt bastu

6 Brunnsnäs 1:3

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för altan med trappa

7 Malma 64:3

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ny byggnad samt omrubricering av befintlig byggnad till komplementbyggnad

8 Fågelvik 1:43

10 Ändring av nämndens reglemente med anledning av ny lag om sprängämnesprekursorer

14 Redovisning av uppdrag angående avgifter och kommunicering av dessa

15 Avdelningen informerar

Avdelningen kommer att informera om följande:

- Gustavsberg 1:52: ansökan om uppförande av flerbostadshus
- Information om helikopterärendet
- Arbetet med verksamhetsplan 2016
- Redovisning av uppdrag