Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-11-10

Sammanträde 2015-11-10

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kanholmsfjärden

OBS! tiden!

Gruppmöten 13.00-14.00.
Utbildning med strandskyddsdelegationen 17.00.

1 Gustavsberg 1:468

Ansökan bygglov ombyggnad, ändrad planlösning och fasadändring samt marklov.

2 Kalvandö 1:8

Ansökan om bygglov för torn (54 m) samt teknikbod

3 Älvsala 1:1

Ansökan om bygglov för en ny transformatorstation Anmälan/rivningslov för rasering av en befintlig nätstation

4 Älvsala 1:1

Ansökan om bygglov för ny transformatorstationer och anmälan/rivningslov för befintlig nätstation

5 Överby 162:1

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för tillbyggnad till befintligt bryggdäck

6 Östra Ekedal 1:105

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ny huvudbyggnad som ersättning för befintlig byggnad

7 Fjällsvik 3:62 och 3:64

Yttrande till mark- och miljödomstolen Fjällsvik 3:62 & 3:64

Handlingar publiceras senare!