Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kanholmsfjärden

3 Fågelvik 1:207

Ansökan om förhandsbesked- lokaliseringsprövning-nybyggnation av två bostadshus

4 Torsby 1:50

5 Ingarö-Evlinge 1:39

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av bilväg till bostadshus

Kartan på sidan 63 är förtydligad sedan handlingarna till arbetsutskottet.

6 Västerby 5:336

Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad till huvudbyggnad

7 Skenora 1:115

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättning av komplementbyggnad med ny komplementbyggnad på annan plats, uppförande av vindskydd/plank och helt ny brygga samt ansökan i efterhand för tillbyggnad till befintlig brygga och anläggande av trädäck

8 Djurö 4:540

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad samt uppförande av komplementbyggnad

9 Hemmestatorp 1:2

Begäran om förlängd tid för att avsluta verksamheten

10 Ålstäket 7:1

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen

11 Värmdövik 1:36

12 Yttrande över länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen