Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-02-07

Sammanträde 2017-02-07

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Avdelningen informerar

Information om:
*Ombyggnad av förråd, Nelsonvägen
*Hemmestatorp 1:4 och Ösby 1:65
*Höghuset i hamnen (Porslinsfabriken), 1:478 och 1:479
*Gustavsberg 1:182, 1:178
*Transformator i Gustavsberg
*Inglasade balkonger

2 MÖRTNÄS 1:218

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintlig byggnad

3 FÅGELVIK 1:88

Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, marklov och rivningslov av befintliga byggnader

4 LÅNGSTRANDSUDD 1:1, 1:14

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga

5 SKÄRMARÖ 1:50

6 SKÄLSMARA 1:55

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och föreläggande om att ta bort olovlig sandstrand

7 SVARTSÖ 3:5

8 HARÖ 1:88

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppförd huvudbyggnad och komplementbyggnader

9 BMK.2017.203 Yttrande avseende åtgärder för minskad nedskräpning

10 BMK.2017.46 - Effektmål

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet