Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-10-10

Sammanträde 2017-10-10

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 GUSTAVSBERG 1:466

6 DJURÖ 4.234

8 DJURÖ 4:386

9 DJURÖ 1:94

11 SOLLENKROKA 1:9

13 SÖDERSUNDA 1:136

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand samt föreläggande

15 EKNÖ 1:99

16 HÖGBENA 1:16

17 Yttrande avseende Ingarökrysset

18 Yttrande avseende samråd detaljplan Hemmesta centrum mm.

19 Uppföljning och revidering av handlingsplan för inventering av små (enskilda) avlopp