Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-02-21

Sammanträde 2018-02-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 1 mars kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

7 Svar på interpellation (V) Angående fortsatt höga kostnader för bemanningsföretag

10 Val av revisor i Värmdö kommun (S)

11 Val av lekmannarevisor i Värmdö Hamnar AB (S)

12 Val av ersättare i valnämnden (S)

13 Val av ersättare i valnämnden (MP)

14 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

15 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (C)

16 Val av kommunens representant i Inera AB

17 Avsägelse från uppdrag i valnämnden (C) samt nyval

18 Avsägelse från uppdrag i vård- och omsorgsnämnden (M) samt nyval

25 Svar på motion (MP) Vi vill ge våra barn en trygg miljö u förskola och skola fri från mobbing och kränkande behandling

26 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen