Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-04-23

Sammanträde 2014-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

3 Justeringens tid och plats: tisdagen den 6 maj kl. 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation om principer för biståndsbedömning (V)

6 Svar på interpellation om trygghetslarm (S)

7 Svar på interpellation om bristande helhetssyn (V)

8 Svar på interpellation om kost- och livsmedelspolicy (C)

9 Svar på interpellation om lärarsituationen i skolor och förskolor (S)

10 Svar på interpellation om inställt idrottsting (S)

13 Val av ersättare i valnämnden samt (M)

14 Val av ledamot i socialnämnden samt (S)

15 Val av lekmannarevisor I Värmdö Bostäder AB och Värmdö Hamnar AB (S)

18 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

30 Svar på motion - Förbättra tillgängligheten till Farstalandet (S)

31 Svar på motion om barnperspektivet i tjänsteskrivelser (S)

32 Svar på motion om att öka andelen män i förskolorna (V)

33 Svar på motion om Giftfri förskola - den tredje vågen (S)

34 Svar på motion om körkortsutbildning i skolan (C)

35 Svar på motion om att skapa fler arbetsplatser i kommunen (C)

36 Svar på motion om effektivare infartsparkeringar (V)

37 Svar på motion om Skeviksstrands busshållplats (V)

38 Svar på motion om arbetsregler för Värmdö kommuns näringslivsråd (S)