Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-10-01

Sammanträde 2014-10-01

Datum
Klockan
18:00
Plats

3 Justeringens tid och plats: torsdag den 9 oktober kl. 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, SkogsboFrågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation om Bussterminalen vid Slussen (S)

6 Svar på interpellation om planer för naturreservat (S)

7 Svar på interpellation om bygglovs överensstämmelse med antagna detaljplaner (-), (S)

8 Svar på interpellation om Kvarnbergskolans renovering (-)

9 Svar på interpellation om Attendos skattesmitning i Värmdö kommun (V)

16 Utökning av antalet bostäder lämpliga för äldre inom Värmdö Bostäder AB (återrapportering av uppdrag)

20 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2014

21 Svar på motion (S) om arbetsregler för Värmdö kommuns näringslivsråd

23 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

26 Svar på motion (MP) kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

28 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning.

§121 Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning 2 (BUP 2) 2014 för kommunen

§122 Nya överenskommelser om mottagning av ensamkommande barn och nyanlända

§123 Antagande av gång- och cykelplan för Värmdö kommun

§124 Godkännande av markanvisningsavtal gällande Seglarbyn