Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-01-27

Sammanträde 2016-01-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 4 februari kl. 08.00 - 17.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Ny ersättare i kommunfullmäktige (C)

8 Svar på interpellation (MP) om avtalsuppföljning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

10 Svar på interpellation (V) om Grisslingerakan och kommunens kontakter med Trafikverket

11 Svar på interpellation (V) om behovet av fler bostäder för nyanlända flyktingar

12 Svar på interpellation (V) om beredskap för att ta emot asylsökande barn och ungdomar i kommunens skolor

13 Svar på interpellation (V) om behovet av fler platser för nya asylboenden

14 Svar på interpellation om kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn

15 Svar på interpellation (S) om prognosticerat underskott

16 Svar på interpellation (S) om beslut utan konsekvensanalyser

17 Svar på interpellation (S) om samarbete med Nationalmuseum

18 Svar på interpellation (S) om åtgärder mot ej verkställda LSS-beslut

19 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)

20 Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden (M)

21 Val av suppleant i KIVABs styrelse (M)

22 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

23 Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (KD)

24 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (C)

25 Befrielse från uppdrag som ersättare kommunfullmäktige och som ersättare i tekniska nämnden samt nyval (M)

26 Befrielse från uppdrag som ledamot i näringslivsnämnden samt nyval (MP)

29 Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn för år 2016

39 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

49 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB

50 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen