Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen


Allmänhetens frågestund inleds klockan 18:00

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 31 mars kl. 08.00 – 17.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

8 Svar på interpellation (S) om åtgärder mot ej verkställda LSS-beslut

9 Svar på interpellation (V) om sommarturisternas påverkan på renhållningstaxan

10 Svar på interpellation (MP) om trafiksäkerhet för barn på väg till och från skolan

11 Svar på interpellation (MP) om rutiner för flyktingmottagande

12 Svar på interpellation (S) om tillämpning av riktlinjer för LSS-handläggning

13 Svar på interpellation (S) om vuxenutbildningen i Värmdö

14 Svar på interpellation (S) statsbidrag för minskade barngrupper vid förskolor

15 Svar på interpellation (V) om renhållningstaxan

16 Allmänhetens frågestund

Frågorna besvaras i den ordning de inkommit och i högst 45 minuter. För fullständiga regler, se bifogat dokument.

18 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

19 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (S)

20 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden och ledamot i KIVAB samt nyval (C)

26 Personalpolicy avseende ledarskap, medarbetarskap och lönesättning i Värmdö kommun

32 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

37 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB

45 Tilläggshandlingar – publiceras sammanträdesdagen