Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-04-27

Sammanträde 2016-04-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: onsdagen den 4 maj kl. 08.00 - 13.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

7 Svar på interpellation (V) om sommarturisternas påverkan på renhållningstaxan

8 Svar på interpellation (MP) om trafiksäkerhet för barn på väg till och från skolan

9 Svar på interpellation (MP) om rutiner för flyktingmottagande

10 Svar på interpellation (S) om tillämpning av riktlinjer för LSS-handläggning

11 Svar på interpellation (S) om vuxenutbildningen i Värmdö

12 Svar på interpellation (S) om statsbidrag för minskade barngrupper vid förskolor

13 Svar på interpellation (V) om renhållningstaxan

14 Svar på interpellation (MP) om information om bilpoolen

15 Svar på interpellation (V) om den stoppade affären med Rikshem

16 Svar på interpellation (V) om skrivelse från aktionsgruppen nej till NATO

17 Svar på interpellation (S) om kommunens hantering av LSS-ärenden

18 Svar på interpellation (MP) om Komvux

19 Svar på interpellation (V) om trafikstörningar på väg 222

20 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

21 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (S)

22 Val av ersättare i utbildningsnämnden (C)

23 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i kommunstyrelsen samt nyval (L)

24 Befrielse från uppdrag som 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt nyval (L)

27 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

30 Redovisning av partistöd för 2015 och beslut om partistöd 2016

41 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB

49 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen