Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-01-25

Sammanträde 2017-01-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 2 februari kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Ny ledamot i kommunfullmäktige

8 Svar på interpellation (V) om Värmdö kommuns användande av bemanningsföretag

9 Svar på interpellation (MP) om kommunens kommande investeringar

12 Val av ersättare i bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden (L)

14 Val av ledamot tillika ordförande i styrelsen för Värmdö Bostäder AB (M)

15 Val av ledamot tillika förste vice ordförande i Kommunhuset i Värmdö AB (M)

17 Val av ledamot i Kommunförbundet Stockholms Läns förbundsmöte (M)

20 Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (M)

21 Befrielse från uppdrag som ersättare i näringslivsnämnden samt nyval (MP)

22 Val av lekmannarevisorer i Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

32 Svar på motion (MP) gör Värmdö till en fristad för förföljda konstnärer/författare

35 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen