Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-10-25

Sammanträde 2017-10-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 2 november kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

8 Svar på interpellation (SD) Färjeläget mellan Tynningö och Vaxholm

9 Svar på interpellation (V) Angående tillgängligheten till våra gemensamma stränder

10 Svar på Interpellation (SD) angående P-platser i Gustavsbergs hamn

11 Val av revisor i Värmdö kommun (S)

12 Val av lekmannarevisor i Värmdö Bostäder AB (S)

13 Val av ersättare i valnämnden (L)

14 Val av ledamot i kommunstyrelsen (S)

15 Val av ersättare i näringslivsnämnden (S)

16 Val av ledamot i Kommunhuset i Värmdö AB (S)

17 Val av förste vice ordförande tillika ledamot i Värmdö Bostäder AB (S)

18 Val av andre vice ordförande tillika ledamot i Värmdö hamnar AB (S)

19 Val av nämndeman vid Nacka tingsrätt (S)

28 Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

37 Delgivning av årsredovisning 2016 för Stiftelsen Ängsviks Skogsvårds- och friluftsområde

38 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen