Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-01-15

Sammanträde 2014-01-15

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

5 Överlåtelse av exploateringsavtal Fågelbro-Ekbacken

6 Fastställande av föreskrifter för kommunal folkomröstning

7 Antagande av gång- och cykelplan för Värmdö kommun

KF Enligt förvaltningens förslag Ekonomi och uppföljning

8 Tidplan för budgetarbete

9 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

10 Förändring av avtal med Migrationsverket om antal platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd

11 Godkännande av markanvisningsavtal avseende överlåtelse och utbyggnad av fabriksstaden och överenskommelse avseende överlåtelse av fastigheten Ösby 1:40 (Stena)

14 Svar på motion - Framtidens Gustavsberg kräver en bättre kollektivtrafik (S)

15 Svar på motion - Förbättra tillgängligheten till Farstalandet (S)

16 Svar på motion (S) Lös trafikkaoset i Mölnvik nu

§1 Framtidens äldreomsorg i Värmdö kommun

§2 Överlåtelse av exploateringsavtal Fågelbro Ekbacken

§3 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§4 Förändring av avtal med Migrationsverket om antalet platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd

§5 Antagande av gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013 - 2030

§6 Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen under 2014

§9 Svar på motionen (S) ­ Framtidens Gustavsberg kräver bättre kollektivtrafik

§10 Svar på motion (S) ­ Förbättra tillgängligheten till Farstalandet

§11 Svar på motion (S) Lös trafikkaoset i Mölnvik nu

§12 Föreskrifter för kommunal folkomröstning samt uppdrag till kommunstyrelsen att informera om folkomröstningen