Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-02-10

Sammanträde 2016-02-10

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

Ekonomiska ärenden Onsdag 17 februari

6 Försäljning av verksamhetslokaler


Ärendet utgår från dagordningen.

7 Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 - Storstockholms brandförsvar

8 Justering av regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

10 Personalpolicy avseende ledarskap, medarbetarskap och lönesättning i Värmdö kommun

11 Revidering av reglemente för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning av lagen om sprängämnesprekursorer

15 Val av kommunens representanter i samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö

17 Val till utredningskommitté för överenskommelse mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar

18 Yttrande över Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

19 Yttrande över Stockholms läns landstings förslag att ansöka om regionbildning

22 Svar på motion (S) Den nya skolan i Gustavsberg - Gustavsbergsskolan

23 Svar på motion (-) om utvidgning av Kyrkskolan

24 Svar på motion (-) om beslutet kring den nya skolorganisationen

25 Svar på motion (MP) Ett mer jämställt och jämlikt Värmdö

§22 Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen under 2016

§23 Taxa för tillstånd tillsyn och efterkontroll ­ Storstockholms

§24 Justering av regler för allmänhetens frågestund i

§25 Riktlinjer för rekrytering

§26 Revidering av reglemente för bygg- miljö- och

§27 Samgående mellan Nackas och Värmdös

§28 Överenskommelse om mottagande av nyanlända

§29 Delegation vid upphandlingsform strategisk partnering

§30 Val av kommunens representanter i Välfärd i Värmdö

§31 Nominering till Klimatkommunernas styrelse

§32 Val till utredningskommitté för överenskommelse mellan

§33 Yttrande över Förslag till inriktning för havsplaneringen

§34 Yttrande över Stockholms läns landstings förslag att

§37 Svar på motion (S) om den nya skolan i Gustavsberg -

§38 Svar på motion (-) om utvidgning av Kyrkskolan

§39 Svar på motion (-) om att riva upp beslutet om

§40 Svar på motion (MP) om ett mer jämställt och jämlikt

§41 Fortsatt arbete med Sverigeförhandlingen

§42 Genomlysning av tillväxtavdelningens organisation

§43 Arbetssituationen vid överförmyndarnämndens kansli