Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-04-13

Sammanträde 2016-04-13

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats


Torsdagen den21 april på kansli- och utredningsavdelningen


5 Finansrapport per den 31 december 2015

6 Revidering av investeringsbudget för 2015 och överföring av medel från 2015 till 2016

7 Verksamhetsberättelse 2015 för kommunstyrelsen

8 Verksamhetsberättelse 2015 för kommunfullmäktige m fl

9 Årsredovisning 2015 för kommunen och koncernen med miljöbokslut

11 Storstockholms brandförsvars årsredovisning

12 Redovisning av partistöd 2015 och beslut om partistöd 2016

13 Inriktning för arbetet med budget 2017 och ramar för 2018 - 2019

14 Prövning anbud G-studion

15 Balanslista för motioner

16 Ej verkställda beslut kvartal 4 2015, socialnämnden

17 Upphandling av om- och tillbyggnad för upplevelsecenter

SLUTET MÖTE

Kompetterande handlingar utdelas vid mötet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Process för rekrytering av ny kommundirektör

20 Dokumenthanteringsplan för personalhandlingar

21 Val till Race for the Baltic

22 Antagande av detaljplan för del av Stavsnäs 1:407 m fl

23 Yttrande över förbättrad framkomlighet för stombusstrafik

24 Yttrande över samrådsunderlag, ambulanshelikopterflygplats Mölnvik

25 Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

28 Svar på motion (S) om förskola i Charlottendal

29 Svar på motion (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö