Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
Plats

5 Presentation av Värmdö kommuns bibliotekschef

Beslutsärenden

6 Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet 2013, Dnr 13KOFN/0102

Delas ut på förmöte. Omedelbar justering.
Sekretess
Lena Gullmert

7 Förberedelse till upphandling av drift av biografverksamheten i enlighet med tjänstekoncessionen, Dnr 13KOFN/0105.

Delas ut på förmöte samt insamling efter nämnd. Omedelbar justering.
Sekretess
Lena Gullmert
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Delårsrapport, BUP 2, år 2013, Dnr 12KOFN/0056

9 Uppdrag om revidering av mål, Dnr 13KOFN/0093

10 Förslag till former för genomförande av bussrundtur för nyinflyttade, Dnr 13KOFN/0039

11 Rapport om uppdraget att inventera kommunens värdefulla byggnader, Dnr13KOFN/0103

12 Information om samråd detaljplan Skevik 6:1, Dnr 13KOFN/0096

13 Remiss Gång- och cykelplan i Värmdö kommun, Dnr 13KOFN/0084

14 Utbyggnad av omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning, Dnr 13KOFN/0094

15 Avtal gällande arrende av mark för motionsspår vid Ekedal mellan Värmdö kommun, kultur- och fritidsnämnden och JM AB, Dnr 13KOFN/0104

16 Ansökan om fortsatt och utökat driftsbidrag för Gärdsudden, Dnr 13KOFN/0026

17 Avdelningen informerar

18 Delgivningar och delegationer

19 Övriga ärenden

§42 Presentation av Värmdö kommuns bibliotekschef

§43 Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet 2013

§44 Förberedelse till upphandling av drift av biografverksamheten i

§45 Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2, 2013 för kultur-

§46 Uppdrag om revidering av mål

§47 Förslag till former för genomförande av bussrundtur för

§48 Rapport om uppdraget att inventera kommunens värdefulla

§49 Förslag till tillägg till planbestämmelser, Skevik 6:1

§50 Remiss Gång- och cykelplan i Värmdö kommun

§51 Utbyggnad av omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning

§52 Avtal gällande arrende av mark för motionsspår vid Ekedal

§53 Ansökan om fortsatt och utökat driftsbidrag för Gärdsudden

§54 Avdelningen informerar

§55 Delgivningar och delegationer

§56 Övriga ärenden - Djurö konst och kultur