Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-09-06

Sammanträde 2016-09-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Presentation av Freddy Weiss

6 Information om Porslinsfabriken

7 Förslag utsmyckning Gustavsberg

9 Budgetuppföljningsprognos 2, Delårsrapport 2016 för Kultur- och fritidsnämnden, Dnr 2015KOFN/0134

10 Beslut om bidragsnivå för lägerverksamhet för barn med funktionshindernedsättningar i form av allergi och astma, Dnr 2016KOFN/0136

11 Temporära utställningar i Gustavsbergs hamn, Gula byggningen, Dnr 2016KOFN/0140

12 Kundundersökning 2016 avseende kulturskoleverksamhet, Dnr 2016KOFN/0130

13 Observationsrapport Värmdö scenskola, Dnr 2016KOFN/0097

14 Rapport om avtalsuppföljning av driftsamverkan, Dnr 2016KOFN/0141