Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Näringslivsnämndens lokalplan 2017 och lokalanalys 2018-2025 (Dnr

2 Revidering av Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning (Dnr

3 Revidering av delegationsordningen för näringslivsnämnden (Dnr

4 Skolinspektionens tillsyn 2015 Vuxenutbildningen - Redovisning av

6 Omdisponering av budgetmedel inom NÄN (Dnr 2015NÄN/0085)

7 Detaljbudget 2017 Näringslivsnämnden (Dnr 2016NÄN/0173)

8 Sommarjobb 2016 (Dnr 2016NÄN/0061)

9 Tillväxtavdelningen informerar (Dnr 2016NÄN/0002)

10 Delgivningar 2016-12-08 (Dnr 2016NÄN/0135)

11 Delegationsbeslut 2016-12-08 (Dnr 2016NÄN/0136)