Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kanholmsfjärden

6 Budgetuppföljningsprognos 1, 2017

7 Kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019 - 2020

8 Näringslivsnämndens integrationsstrategi

10 Tillväxtavdelningen informerar

11 Delgivningar 2017-06-15

12 Delegationsbeslut 2017-06-15