Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

Föredragning/information * Strandskydd * Gustavsbergsprojektet Ärenden

5 Föredragning/information

6 Ängsvik 1:28 ansökan om planbesked

7 Brunn 1:144 m.fl. ansökan om planbesked

12 Samråd, detaljplan för PFO-område Näverängsvägen

13 Förnyad utställning, detaljplan för Herrviksnäs, S3

14 Samråd, planprogram Ingarökrysset

15 Antagande, detaljplan för Strömma 1:292 m.fl. PFO-delområdet S4D - Västeräng

16 Antagande, detaljplan för Eknö 1:501, fritidshus på Trovill, Sandön

17 Antagande, detaljplan för PFOområde Skeviksstrand, Stora Kovik 1:1 m.fl.

18 Delgivningar maj 2017, KSPU

19 Föredragning/information

*Information om markanvisning för Kvarnbergsterrassen