Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2018-01-25

Sammanträde 2018-01-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen

5 Information på kommunstyrelsens planutskott 2018-01-25

6 Detaljplaneprioriteringar - vårterminen 2018

7 Antagande, planprogram för Ingarökrysset

8 Naturreservatsplan Horssten 1:1 m.fl

9 Start-PM, detaljplan för Kvarnbergsterrassen

10 Start PM, detaljplan för Norra Älvsala 1, B3

11 Start PM, detaljplan för Västra Älvsala, B4

12 Planbesked, Gustavsberg 1:433 m.fl, Ekobacken

13 Gustavsberg 1:7, ansökan om planbesked

14 Planbesked, Älvsby 1:5

15 Granskning, detaljplan för Västra Ekedal 1:10, Västra Ekedal 1:11, verksamhetsområde Östra Kil

16 Samråd, detaljplan för Strömma S7, Västertorp/Östertorp