Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Kanholmsfjärden.
Opposit Läs mer...ionen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

5 Kontoret informerar:

- Skolan informerar om förebyggande arbete - Maskrosbarn Lisa Rönnbäck Therese Eriksson

7 Åtgärdsplan utifrån genomlysning IFO barn och ungdom

8 Uppföljning av insatser inom LSS/personlig assistans

10 Hemtjänstuppföljning 2013

11 Ändring i Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg

12 Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

13 Ej verkställda beslut

§56 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2

§57 Åtgärdsplan för IFO/Enheten för barn, unga och

§58 Avtal- och kvalitetsuppföljning hemtjänstutförare

§59 Ändring i "Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för

§60 Uppföljning av insatser inom LSS/personlig

§61 Riktlinjer för förtur till bostad

§62 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för

§63 Ej verkställda beslut inom tre månader, kvartal 2 år

§64 Familjerådgivning Brukarenkät Maj 2014

§65 Socialchefen informerar

§66 Delgivningar och anmälningsärenden augusti