Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-03-04

Sammanträde 2014-03-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

6 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

8 Ansökan om planbesked för fastigheten Betsede 1:54.

10 Ansökan om plabesked för upphävande av detaljplaner inom Hjälmö-Lådna och Nämdö naturreservat, Värmdö kommun

11 Antagande av entreprenör Fabriksstaden etapp 1

12 Införande av kompletterande Nybyggnadskarta, typ 3

15 Trafikverkets ställningstagande förstudie väg 646, Brunn

§11 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§12 Verksamhetsberättelse 2013 för samhällsplaneringsnämnden

§13 Ansökan om plaanbesked för fastigheten Betsede 1:54

§14 Start-PM för Koviksudd och Skeviksstrand

§15 Ansökan om planbesked för upphävande av detaljplaner inom Hjälmö-Lådna och Nämdö naturreservat, Värmdö kommun

§16 Införande av kompletterande Nybyggandskarta, typ 3

§17 Antagande av gång- och cykelväg för Värmdö kommun

§18 Beslysningsprogram för Värmdö kommun

§19 Trafikverkets ställningstagande förstudie väg 646, Brunn