Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats

6 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

12 Start-PM för detaljplan för trygghetsboende i anslutning till Gustavsgården

13 Planbesked för ändring av byggnadsplan Brunn 1:1 m.fl för fastighet Brunn 1:330 m.fl

15 Godkänna förfrågningsunderlag, Gatu-och ledningsentreprenad Porslinskvarteren etapp 2

17 Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA-ledningar och GC.-väg längs Eknäsvägen

19 Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt parkeringsförbud utmed vägområde inom Värmdö Evlinge samfällighets vägar

20 Lokal trafikföreskrift gällande 30 km/h del av Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen, Ga:skärgårdsvägen

21 Lokal trafikföreskrift gällande 5/tons axeltryck inom Värmdö Evlinges vägar

22 Lokal trafikföreskrift gällande utökad 30km/ sträcka Stavsnäs

23 Lokal trafikföreskrift gällande Förbud mot trafik med fordon på skolområde Viks skola

§125 Kontoret informerar

§126 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§132 Start-PM för detaljplan för trygghetsboende i anslutning till Gustavsgården

§133 Planbesked för ändring av byggnadsplan Brunn 1:1 m.fl för fastighet Brunn 1:330 m.fl

§135 Godkänna förfrågningsunderlag, Gatu-och ledningsentreprenad Porslinskvarteren etapp 2

§137 Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt parkeringsförbud utmed vägområde inom Värmdö Evlinge samfällighets vägar

§138 Lokal trafikföreskrift gällande 30 km/h del av Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen, Ga:skärgårdsvägen

§139 Lokal trafikföreskrift gällande 5/tons axeltryck inom Värmdö Evlinges vägar

§140 Lokal trafikföreskrift gällande utökad 30km/ sträcka Stavsnäs

§141 Lokal trafikföreskrift gällande Förbud mot trafik med fordon på skolområde Viks skola