Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Kommunal VA-anslutning till

Återlöga 2:9 (Dnr 10STN/0423) LÖ Beslut SPN 1

2 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad, Kolvik K 4, (Dnr 10STN/0365)

3 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad, Torsby T 1, (Dnr 11SPN/0055)

4 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad, Torsby T 2, (Dnr 11SPN/0056)

5 Belysning av GC-väg mellan Hemmesta

vägskäl och Torsby Backväg (Dnr 09VTP/0054) LÖ Beslut SPN 11

6 Hässelmara 3:1 m fl, ansökan om

detaljplaneläggning (Dnr 10STN/0236) LÖ Beslut SPN 14

7 Planändring för del av detaljplan för

Mölnvik, del av Ösby 1:65 m fl (D 33) i syfte att möjliggöra till- och utfart för Mörtnäs 1:170 (Dnr 11SPN/0192) LÖ Beslut SPN 23

8:S iggesta 1:6, ansökan om planläggning

(Dnr 03KS/0629) LÖ Beslut SPN 25

9 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl,

Älvsby industriområde Sydost (Dnr 11SPN/0127) LÖ Beslut SPN 4310. Nolsund 1:1, ansökan om planläggning (Dnr 08STN/0260) LÖ Beslut SPN 69

11 Enkärret 1:64, ansökan om

detaljplaneläggning (Dnr 10STN/0087) LÖ Beslut SPN 72 12 A. Upphävande av tillägg till plan-bestämmelser för Bullandö 1:16, D 80, avseende Bullandö Seglarby (Dnr 11SPN/0136) LÖ Beslut SPN 81 12 B. Tillägg till detaljplan avseende del av byggnadsplan för Bullandö 1:10, 1:13, 1:14 (Bpl 297), Bullandö Seglarlby, god-kännanse av samrådsredogörelse, Beslut om antagande (Dnr 10STN/0159) LÖ Beslut SPN 93

13 Upphandling av entreprenör för ny

personalbyggnad vid Tjustvik, god-kännande av förfrågningsunderlag (Dnr 11KS/0057) LÖ Beslut SPN 114

14 Planändring för del av detaljplan för

Mölnvik 1:7 m fl, M3 (D187) i syfte att ändra bestämmelse avseende möjlighet till styckning (Dnr 11SPN/0192) LÖ Beslut SPN 143

15 Upphandling av entreprenader för

insamling av avfall, godkännande av förfrågningsunderlag (Dnr 10STN/0355) LÖ Beslut SPN 147

16 Samråd om detaljplaneprogram för

Självik 1:12 m fl, Svartsö (Dnr 07STN/0224, 07STN/0085, 05KS/0109) LÖ Beslut SPN 202

17 Samråd för detaljplan del av

Värmdövik 2:1 (Dnr 09STN/0138) LÖ Beslut SPN 304

18 Kommunal vattenanslutning till Djurö

1:14 (Dnr 09VTP/0075) LÖ Beslut SPN 320

19 Budget 2012, kommundirektörens

förslag skickas ut separat från kommunledningskontoret Sep. för-sändelse

§94 Kontoret informerar

§95 Kommunal VA-anslutning till Återlöga 2:9

§96 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad i Kolvik K4

§97 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad i Torsby T1

§98 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad i Torsby T2

§99 Belysning av gång- och cykelväg mellan Hemmesta vägskäl och

§100 Hässelmara 3:1 m.fl.

§101 Planändring för del av Detaljplan för Mölnvik, del av Ösby 1:65

§102 Siggesta 1:6 ­ ansökan om planläggning

§103 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m.fl.

§104 Nolsund 1:1 ­ ansökan om planläggning

§105 Enkärret 1:64 ­ Ansökan om detaljplaneläggning

§106 Upphävande av tillägg till planbestämmelser för Bullande 1:16,

§107 Tillägg till detaljplan avseende del av byggnadsplan för

§108 Upphandling av ny personalbyggnad för driftavdelning vid

§109 Planändring för del av Detaljplan för Mölnvik 1:7 m fl, M3 (D187)

§110 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av

§111 Samråd av detaljplaneprogram för Självik 1:12 mfl, Svartsö

§112 Samråd för detaljplan del av Värmdövik 2:1

§113 Kommunal vattenanslutning till Djurö 1:14