Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-12-13

Sammanträde 2011-12-13

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut.

6 Kontoret informerar

- Intern kontroll - Madeleine Dovrén - VA-information - Majken Elfström - SPN/AU - 10/4

7 Arkivplan/dokumenthanterings-plan för samhällsplanerings-nämnden (Dnr 11SPN/0392)

8 Belysningsprogram för Värmdö kommun (Dnr 11SPN/0394)

9 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av mobila komprimatorer för insamling av avfall i Värmdö kommun (Dnr 10STN/0357)

10 Ansökan om detaljplan för Djurö centrumområde samt fördjupad översiktsplan för Skepparö och Djurö (Dnr 09STN/0060)

11 Ansökan om planläggning av del av Djurö 1:18, Skepparöprojektet (Dnr 09STN/0083)

12 Ansökan om planläggning av del Djurö 8:1 (Dnr 09STN/0115)

13 Detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl. - Brunn C (Dnr 10STN/0211)

14 Detaljbudget 2012 (Dnr 11SPN/0393)

15 Ansökan om upprättande av detaljplan för Bergvik 15:1 vid Kolström (Dnr 11SPN/0291)

16 Ansökan om ändring av detaljplan för Fågelvik 1:112 (Dnr 11SPN/0160)

17 Ansökan om planändring för fastighet Västerby 5:218 Nämdö (Dnr 06KS/0171)

18 Ansökan om detaljplaneläggning Beatelund 1:14, Värmdö (Dnr 11SPN/0103)

19 Detaljplan för del av Värmdövik 2:1, Wermdö Golf (Dnr 09STN/0138)

20 Vallbo 1:6, 1:7, Ansökan om planläggning (Dnr 08STN/0090)

21 Avtal dp Gustavsberg 2:5, (Dnr 11SPN/0039)

22 Detaljplan för Mariagatan 15-19, flerbostadshus på Gustavsberg 2:5.

23 Återremitterat ärende från KF:

Friköp av tomträtter på öarna (11KS/0380) KF Skickas ut vecka 49

24 Motion: Rimliga avgifter för tomträtter i skärgården. (11KS/0294)

KF Skickas ut vecka 49 2011-12-01

§192 Kontoret informerar

§193 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av

§195 Arkivplan/dokumenthanteringsplan för SPN

§196 Belysningsprogram för Värmdö kommun

§197 Detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl.

§198 Ansökan om upprättande av detaljplan för Bergvik 15:1 vid

§199 Ansökan om ändring av detaljplan för Fågelvik 1:112

§200 Ansökan om planändring för fastigheten Västerby 5:218 Nämdö

§201 Ansökan om detaljplaneläggning Beatelund 1:14, Värmdö

§202 Ansökan om Detaljplan för del av Värmdövik 2:1, Wermdö Golf

§203 Vallbo 1:6, 1:7, Ansökan om planläggning

§204 Detaljplan för Mariagatan 15-19, flerbostadshus på Gustavsberg

§205 Motion: Rimliga avgifter för tomträtter i skärgården

§206 Yttrande: Friköp av tomträtter på öarna

§207 Öppna och stängda sammanträden

§209 Ansökan om detaljplan för Djurö centrumområde samt

§210 Ansökan om planläggning av del av Djurö 1:18,

§211 Ansökan om planläggning av del av Djurö 8:1